TERAPIA LASEROWA – Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu (SUI)

Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu (SUI)

Istnieją chirurgiczne i niechirurgiczne metod leczenia SUI. Wiele kobiet cierpiących na SUI nie szuka sposobu leczenia ich stanu z powodu wstydu, braku wiedzy na temat możliwych terapii bądź tez obawy, że leczenie będzie wymagało zabiegu chirurgicznego. Kilka przeprowadzonych badań wykazało, że jeśli małoinwazyjne metody leczenia staną się bardziej dostępne, więcej pacjentek będzie szukało pomocy bez strachu przed zabiegiem chirurgicznym. Dlatego też wielu badaczy szuka minimalnie inwazyjnych metod leczenia, które zapewniają dobrą skuteczność, bezpieczeństwo oraz krótki okres rekonwalescencji.

Medyczne efekty leczenia laserowego są dobrze znane w zakresie skutków biochemicznych, termalnych i ablacyjnych. Energia cieplna emitowana przez źródło lasera, szczególnie w wilgotnym środowisku, nie tylko skutecznie wzmacnia strukturę kolagenu, ale również stymuluje neokolagenezę. W wyniku naświetlania laserowego intermolekularne krzyżowe połączenia potrójnej helisy kolagenu skracają się, co prowadzi do natychmiastowego napięcia włókienek kolagenu o dwie trzecie ich długości w porównaniu ze stanem poprzedzającym interwencję [13].

Poprzednie badania kliniczne i eksperymentalne wykazały znaczącą skuteczność w leczeniu różnych dolegliwości i stanów chorobowych wynikających z uszkodzenia kolagenu. Większość referencji pochodzi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Ptoza twarzy, rozluźnienie miękkiego podniebienia i języczka podniebiennego u osób chrapiących, a także więzadeł w urazach ortopedycznych to tylko niektóre obszary, w których zastosowanie ciepła produkowanego przez  wiązkę laserową potwierdziło naukową skuteczność termalnych terapii laserowych [14, 15, 16].

Spośród minimalnie inwazyjnych technik laserowych, które umożliwiają remodelowanie kolagenu, istnieje nowa terapia laserowa znana jako IncontiLaseTM. We wstępnym badaniu pilotażowym wykazaliśmy, że ta terapia laserowa zastosowana w leczeniu wczesnych stadiów SUI, z lub bez wypadania organów, skutecznie poprawia objawy SUI, jak również istotne parametry siły mięśniowej dna miednicy i jakość życia, tym samym pozwala uniknąć lub przesunąć w czasie konieczność możliwych interwencji chirurgicznych.

 

 

Przebieg leczenia Wysiłkowego Nietrzymania Moczu (SUI):

 

Przednia ściana pochwy i wejście do pochwy poddaje się działaniu lasera Er:YAG (2940 nm) (Fotona Spectro SP) w trybie termalnym i nieablacyjnym, zgodnie z zastrzeżoną sekwencją producenta (Fotona), co skutkuje dokładnie kontrolowanym, wyłącznie termalnym i nieablacyjnym wpływem na tkankę.

Leczenie IncontiLaseTM obejmuje dwie fazy:

Do pochwy pacjentki jest wprowadzany specjalnie opracowany wziernik laserowy, który służy jako system doprowadzania wiązki laserowej – głowica frakcyjnego lasera Er:YAG z okrężnym adapterem, który umożliwia dokładne naświetlanie przedniej ściany pochwy. Energia laserowa jest aplikowana wzdłuż przedniej ściany pochwy, podczas kilku przejść, jest odkładana sukcesywnie wzdłuż kanału pochwy, bez nadkładania, poprzez proste progresywne wysuwanie rękojeści lasera z wziernika lasera. Energia laserowa 30J jest aplikowana zgodnie ze specjalną zastrzeżoną sekwencją (Fotona), która powoduje wytworzenie termalnego wpływu na tkanki błony śluzowej i powięź łonowo-szyjkową ściany pochwy, co powoduje skurcz kolagenu w śuzówce pochwy.

Krok I                                                                              Krok II

Ryc. 1: Dwuetapowa procedura IncontiLaseTM.

Druga faza procedury IncontiLaseTM jest przeprowadzana w obszarze przedsionka i wejścia do pochwy przy użyciu głowicy emitującej wiązki lasera na wprost.

Ryc. 2: Nieablacyjne, frakcyjne leczenie przedniej ściany pochwy laserem IncontiLaseTM.

 

W trakcie wizyt kontrolnych po 1, 3 i 6 miesiącach, jak również podczas wizyt poprzedzających terapię, pacjentki poddane są badaniu fizykalnemu, jak również wykorzystuje się indywidualne kwestionariusze: ICIQ-UI i PISQ-12.

Możliwość komentowania została wyłączona.